ADFIZ REAGEERT OP CONSULTATIE IMPLEMENTATIE EUROPESE RICHTLIJN VERZEKERINGSDISTRIBUTIE (IDD)

In Europa en in Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Europese richtlijn verzekeringsdistributie […]

Read More

LINDENHAEGHE: MINISTER ZAT ER FLINK NAAST MET PROGNOSE PE PLUS. IS DAT ZO??????

In totaal zijn er 137.996 PE-examens afgenomen, zo kon worden vastgesteld naar aanleiding van de […]

Read More

Minister zat er flink naast met prognoseaantal PE Plus-examens

Bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) hebben ze de goede gewoonte om per kwartaal […]

Read More